Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Периодична доставка на канцеларски офис принадлежности и консумативи, тонери за принтери, копирна и обемна хартия
Идентификационен номер 542
Дата 10/06/2020
Вид на процедурата Открита процедура по ЗОП
Номер в АОП 00728-2020-0012
Номер в РОП
Статус затворена
Текст
Документи и съобщения