Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Доставка и въвеждане в експлоатация на системи за защита от зловреден код и защита на крайните потребители
Идентификационен номер 543
Дата 11/06/2020
Вид на процедурата Открита процедура по ЗОП
Номер в АОП
Номер в РОП
Статус затворена
Текст
Документи и съобщения