Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Периодична доставка на хигиенни материали за нуждите на Народното събрание – запазена поръчка на основание чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП
Идентификационен номер 545
Дата 12/06/2020
Вид на процедурата Публично състезание
Номер в АОП
Номер в РОП 00728-2020-0018
Статус затворена
Текст
Документи и съобщения