Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Доставка и монтаж на мебели за нуждите на Народното събрание
Идентификационен номер 546
Дата 12/06/2020
Вид на процедурата Публично състезание
Номер в АОП 00728-2020-0019
Номер в РОП
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения