Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Надграждане на Интегрираната информационна система и Интернет портала на Народното събрание
Идентификационен номер 547
Дата 12/06/2020
Вид на процедурата Открита процедура по ЗОП
Номер в АОП 00728-2020-0021
Номер в РОП
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения