Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Периодична доставка на хранителни стоки за нуждите на служебните офиси на Народното събрание
Идентификационен номер 548
Дата 12/06/2020
Вид на процедурата Публично състезание
Номер в АОП
Номер в РОП 00728-2020-0020
Статус затворена
Текст
Документи и съобщения