Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Провеждане на задължителни периодични прегледи на парламентарните служители
Идентификационен номер 550
Дата 12/06/2020
Вид на процедурата Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Номер в АОП
Номер в РОП 9099735
Статус прекратена
Текст
Документи и съобщения