Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Обществени поръчки
Обществени поръчки
Заглавие Оформяне и оборудване на зона за преки излъчвания в прилежащото фоайе на пленарната зала в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1
Идентификационен номер 551
Дата 12/06/2020
Вид на процедурата Открита процедура по ЗОП
Номер в АОП 00728-2020-0022
Номер в РОП
Статус възложена
Текст
Документи и съобщения