Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Форма за търсене
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
Ключова дума
Входящ номер
Адресат:
Народен представител:

Народен представител Актуален въпрос Адресат Дата на постъпване Статус
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ; Относно идеята професионални треньори да преподават в трети час по физическо възпитание в училищата Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 14/06/2019 в процес на обработка
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ; Относно замърсяване на река Струма на територията на общ. Перник Нено Димов, Министър на околната среда и водите 14/06/2019 неотговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно извършване и контрол на сечи по републиканската и общинска пътна мрежа Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/06/2019 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно съдебни дела срещу Република България в Европейския съд по правата на човека в Страсбург Владислав Горанов, Министър на финансите 14/06/2019 неотговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; Относно здравните изисквания към устройството на обществените перални Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 14/06/2019 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно съдебни дела срещу Република България Данаил Кирилов, Министър на правосъдието 14/06/2019 неотговорено
СЕВИМ ИСМАИЛ АЛИ; Относно републикански път III-208 "Провадия-Дъскотна-Айтос" от км 51+130 до км 82+650, в териториален обхват - граници на община Руен, област Бургас и скален тунел, намиращ се на 56-ти километър от този участък Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/06/2019 неотговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на община Земен Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/06/2019 оттеглен
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на община Брезник Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/06/2019 оттеглен
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на община Перник Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/06/2019 оттеглен
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на община Радомир Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/06/2019 оттеглен
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно мерки за опазване и развитие на "Античен комплекс", разположен в землището на с. Гърло, община Брезник, област Перник, включващ "Храм - кладенец", Късноантична крепост "Кула", "Римска баня" Боил Банов, Министър на културата 13/06/2019 неотговорено
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ; Относно проведени разговори между Министерството на външните работи на Република България и делегация на Националното събрание на БР Венецуела на 12 април 2019 г. Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 13/06/2019 неотговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на община Трън Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/06/2019 оттеглен
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно относно постъпленията и плащанията, както и разликата между приходите и разходите включени в Централния бюджет за 2016, 2017 и 2018 години Владислав Горанов, Министър на финансите 13/06/2019 неотговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно състоянието на пътните съоръжения по път I-6 на територията на област Перник Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/06/2019 неотговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно възнагражденията на медицинските специалисти по здравни грижи Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 13/06/2019 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно кампанията за ваксиниране на населението Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 13/06/2019 неотговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно отпуснатите средства за опазване и възстановяване на паметниците на културата от национално значение, намиращи се на територията на област Перник Боил Банов, Министър на културата 13/06/2019 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно ощетяване на лица от честите, непредвидими действия и хаотични промени в условията за пенсиониране Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 13/06/2019 неотговорено
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ; Относно строителство на незаконен обект на територията на "Таляна Бийч", гр. Св. Влас, община Несебър Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/06/2019 неотговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно състоянието на речните корита на територията на област Перник Нено Димов, Министър на околната среда и водите 13/06/2019 неотговорено
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; ИВАН КИРОВ ГЕНОВ; Относно трети мост над река Дунав Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 12/06/2019 неотговорено
МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ; Относно Провалено изпълнение на част от проект по оперативна програма "Региони в растеж" в Ловеч Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 12/06/2019 неотговорено
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; Относно Стратегията за децентрализация 2016-2025 г. Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 12/06/2019 неотговорено
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; ЧАВДАР ЙОРДАНОВ ВЕЛИНОВ; Относно натуралните показатели в системата на сценичните изкуства за 2018 г. Боил Банов, Министър на културата 12/06/2019 неотговорено
ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно управление на Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Петка" АД гр. Видин, актуален размер и структура на разходите за персонал; съотношение на работните заплати Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 12/06/2019 неотговорено
ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ; Относно завода за преработка на какаови зърна "АЛКАО" ЕООД - гр. Първомай Нено Димов, Министър на околната среда и водите 12/06/2019 неотговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно състоянието и перспектива на военния обект намиращ се на територията на с. Шипково, общ. Троян, обл. Ловеч Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 12/06/2019 неотговорено
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ; Относно осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 12/06/2019 неотговорено
ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ; Относно придобиване на българско гражданство Данаил Кирилов, Министър на правосъдието 12/06/2019 неотговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно предоставена информация от МВР за лице, обвинено в тероризъм Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 12/06/2019 неотговорено
АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ; Относно Републиканската пътна мрежа в границите на община Кубрат, обл. Разград Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 12/06/2019 неотговорено
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ; Относно необходимостта от предприемане на спешен и неотложен ремонт, реконструкция и рехабилитация на третокласен път "Юговски разклон-Лъки"/ III-861 (Бачково-Хвойна)-Югово-Лъки-Джурково-местност Здравец-местност-Момина вода-местност Рожен (Чепеларе-Соколовци) в община Лъки, област Пловдив до границата с област Смолян Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 12/06/2019 неотговорено
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ; Относно доизграждане на път III-8611 "Белица-Загражден" от км 10+430 до км 18+000 Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 12/06/2019 неотговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно закупуване на рециклирани и използвани автобуси до 22 места за нуждите на Българската армия Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 12/06/2019 неотговорено
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ; Относно състоянието на второкласен път II-19 Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 12/06/2019 неотговорено
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ; Относно консолидация на ВиК оператори на територията на област Благоевград Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 12/06/2019 неотговорено
ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ; Относно количествена сметка за охрана на масови мероприятия Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 11/06/2019 неотговорено
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ; Относно предприемане на действия за борба срещу комарите Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 11/06/2019 неотговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно осигуряване на безопасността на гражданите чрез своевременно почистване на речните корита и дерета за изпразване на язовири в област Русе и в частност дерето на язовир "Николово", в село Николово, община Русе Нено Димов, Министър на околната среда и водите 07/06/2019 неотговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно политика на Министерство на земеделието, храните и горите за проучване и регулиране на пазара на дървесина Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 07/06/2019 неотговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно политика на Министерство на земеделието, храните и горите за залесяване и възстановяване на увредените гори Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 07/06/2019 неотговорено
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ВЕРГИЕВ; Относно хода на преговорите за доставка на Ф-16 блок 70 по Проект за инвестиционен разход за Военновъздушните сили на Република България Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 07/06/2019 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно подкрепата за упражняване на основни права и пълноценно участие в обществото на хора с увреждане, довело до ограничения в способността им за самостоятелно обслужване в ежедневието и до зависимостта им от чужда помощ, но които нямат решение на ТЕЛК "с чужда помощ", след първи септември 2019 г Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 07/06/2019 неотговорено
ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА; Относно подобряване на условията и материалната база в училищата по изкуствата, в частност в НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров" Боил Банов, Министър на културата 07/06/2019 неотговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно Национална програма "Работа на полицията в училищата" Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 07/06/2019 отговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно проведени мероприятия в страната във връзка инцидента с пострадали деца от Силистра на мероприятие, организирано от Полицията и община Силистра на 31.05.2019 г Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 07/06/2019 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно състоянието на най-голямата топлоелектрическа централа в България "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД Теменужка Петкова, министър на енергетиката 07/06/2019 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно великденските добавки към пенсиите на пенсионери, които освен пенсия, отпусната в България, получават и пенсия от друга страна Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 07/06/2019 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно намеренията на Министерството на енергетиката в краткосрочен и дългосрочен план за финансовото оздравяване на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД Теменужка Петкова, министър на енергетиката 07/06/2019 неотговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно осигуряване на безопастността на гражданите чрез своевременно почистване речните корита и дерета за изпразване на язовири в област Русе и в частност дерето на язовир "Николово", в село Николово, община Русе Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 06/06/2019 оттеглен
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно извършване и контрол на сечи по републиканската и общинската пътна мрежа Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 06/06/2019 неотговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно актуализиране на наредба № 6 за здравословното хранене на децата и публикуване на актуализиран Сборник с рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца от 3 до 7 годишната възраст Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 06/06/2019 неотговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно заплащането на труда на заетите във ВиК сектора Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 06/06/2019 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно поддръжката на транспортната инфраструктура в община Гурково, област Стара Загора Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 06/06/2019 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно поддръжката на транспортната инфраструктура в община Мъглиж, област Стара Загора Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 06/06/2019 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно поддръжката на транспортната инфраструктура в община Павел баня, област Стара Загора Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 06/06/2019 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно поддръжката на транспортната инфраструктура в община Николаево, област Стара Загора Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 06/06/2019 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно поддръжката на транспортната инфраструктура в община Опан, област Стара Загора Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 06/06/2019 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно поддръжката на транспортната инфраструктура в община Братя Даскалови, област Стара Загора Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 06/06/2019 неотговорено
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ; Относно извършване и контрол на сечи по републиканската и общинска пътна мрежа Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 06/06/2019 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно липсата на стратегически антитуморни средства на територията на Република България Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 06/06/2019 неотговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно противоградна защита на територията на Република България Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 05/06/2019 неотговорено
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ; Относно отнетия национален спортен лиценз на Българската федерация по автомобилен транспорт Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 05/06/2019 неотговорено
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ; Относно режима на лицензиране на спортните федерации Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 05/06/2019 неотговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно осигуряване на Българската армия с военни психолози и политиката на Министерство на отбраната за тяхната подготовка и реализация Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 05/06/2019 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно относно практическото прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защита на личните данни (GDPR) Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 05/06/2019 неотговорено
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; Относно изплатени средства по мярка 10 "Агроекология и климат" Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 05/06/2019 неотговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно регистрирани корабособственици и кораби в Република България, както и акостирания на кораби под чужд флаг в пристанища в българския участник на река Дунав Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 05/06/2019 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно ремонт на сградата и околното пространство на Пантеон на възрожденците, гр. Русе Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 05/06/2019 неотговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно освободени или заплащани по-ниски суми под формата на потребителска такса здравноосигурени лица получили медицинска помощ Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 05/06/2019 неотговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно плащания с компенсаторни инструменти издадени по ЗОСОИ Емил Караниколов, министър на икономиката 05/06/2019 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно резултати от национално външно оценяване на четвърти клас на територията на област Шумен Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 05/06/2019 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно осигуряване на охрана на складове с въоръжение и боеприпаси, намиращи се във военно формирование 22720, гр. Смядово Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 05/06/2019 неотговорено
МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ; Относно зачестилите нападения с хладни оръжия от непълнолетни Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 05/06/2019 отговорено
КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ; Относно нередовното изплащане на възнагражденията на медицинските специалисти в Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" гр. Враца Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 05/06/2019 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно поддръжката на транспортната инфраструктура в община Чирпан Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 05/06/2019 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно поддръжката на транспортната инфраструктура в община Стара Загора Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 05/06/2019 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно поддръжката на транспортната инфраструктура в община Казанлък Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 05/06/2019 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно поддръжката на транспортната инфраструктура в община Раднево Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 05/06/2019 неотговорено
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ; ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ; Относно констатирани нарушения за купуване на гласове при провеждането на изборите за членове на Европейския парламент Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 05/06/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно поддръжката на транспортната инфраструктура в община Гълъбово Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 05/06/2019 неотговорено
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ; Относно поети ангажименти за осигуряване на полицейско присъствие в населените места Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 05/06/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно активите, придобити от българските граждани по време на масовата приватизация Владислав Горанов, Министър на финансите 03/06/2019 отговорено
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ; Относно липсата на данни за България по НАТУРА 2000 Нено Димов, Министър на околната среда и водите 03/06/2019 отговорено
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; Относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка Данаил Кирилов, Министър на правосъдието 03/06/2019 отговорено
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ; Относно подготовката за предстоящото честване на 150-годишнината на Народно читалище "Съгласие 1869" Плевен Боил Банов, Министър на културата 03/06/2019 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно закриването на Националния център по наркомании Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 31/05/2019 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно трансплантационна програма на Република България за периода 2019-2020 Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 31/05/2019 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ; Относно етап на реализация на проекта за удвояване на съществуващо трасе на път I-5, в участъка от км. 236,3 до 241,6 (единствената връзка на Стара Загора с АМ "Тракия"), с цел постигане на габарит Г-20 Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 31/05/2019 неотговорено
КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ; Относно проект на инвестиционен разход на Сухопътни войски Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 31/05/2019 отговорено
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; Относно проект за инвестиционен разход на Военноморските сили Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 31/05/2019 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно проект на инвестиционен разход на Военновъздушните сили Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 31/05/2019 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно инцидента с пострадали деца от Силистра на мероприятие, организирано от Полицията и община Силистра на 31.05.2019 г Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 31/05/2019 отговорено
ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ; СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно увеличението на работните заплати в администрацията на МЗХГ и на второстепенните разпоредители на бюджетни средства Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 30/05/2019 отговорено
ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ; СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно неизплатени обезщетения по съдебни дела, спечелени от земеделски стопани - бенефициенти Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 30/05/2019 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно необходимо преустройство на кръстовище на изхода на гр. Русе в посока гр. Варна Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 30/05/2019 неотговорено
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ; АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ; Относно финансиране на мерки в сектор "Отпадъци" Нено Димов, Министър на околната среда и водите 29/05/2019 неотговорено
РАДОСТИН РАДОСЛАВОВ ТАНЕВ; Относно реформи в пенитенциарната система Данаил Кирилов, Министър на правосъдието 29/05/2019 отговорено
ИГЛИКА ИВАНОВА ИВАНОВА-СЪБЕВА; Относно мерки за борба с домашното насилие Данаил Кирилов, Министър на правосъдието 29/05/2019 отговорено
ГАЛЯ СТОЯНОВА ЖЕЛЯЗКОВА; Относно Националния план за действие по заетостта Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 29/05/2019 отговорено
ТАНЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА; Относно възстановяване на териториалното поделение на Държавна агенция за закрила на детето във Варна Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика 29/05/2019 отговорено
ГАЛЯ СТОЯНОВА ЖЕЛЯЗКОВА; Относно Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане през 2019 г. Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 29/05/2019 отговорено
ТАНЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА; Относно възстановяване на териториалното поделение на ДАЗД във Варна Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 28/05/2019 оттеглен
ТАНЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА; Относно професионални приемни семейства по проект "Приеми ме 2015" Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 28/05/2019 отговорено
ТАНЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА; Относно партньорство между университетите и региони, в изпълнение на регионалните планове за развитие Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 28/05/2019 отговорено
БОРИСЛАВ ИВАНОВ БОРИСОВ; СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ; Относно мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух с екологичен обществен транспорт Нено Димов, Министър на околната среда и водите 28/05/2019 отговорено
КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ; Относно положението на медицинските специалисти в МБАЛ "Св. Петка" - Видин Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 17/05/2019 отговорено
ГАЛЯ СТОЯНОВА ЖЕЛЯЗКОВА; Относно рехабилитация на път III-906 Варна - Оризаре - Каблешково - о.п. Слънчев бряг - Бургас ("Дюлински проход") Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 15/05/2019 отговорено
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА; Относно Проекта на Национална стратегия за детето 2019 - 2030 г Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 15/05/2019 отговорено
КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА-ГАНЧЕВА; Относно възможностите за социално включване на възрастните хора над 60 години Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 13/05/2019 отговорено
ЮЛИЯН МИХАЙЛОВ ПАПАШИМОВ; Относно строителство на мост на р. Тунджа на републикански път III-7008 "Елхово - Пчела - Скалица" при км 2+500 Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/05/2019 отговорено
МАНОИЛ МИНЧЕВ МАНЕВ; Относно телефонните измами Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 13/05/2019 отговорено
КОНСТАНТИН ВЕСЕЛИНОВ ПОПОВ; Относно изграждане на кръгово кръстовище на път I-6 София - Пловдив при км 254+257 на територията на общ. Карлово Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/05/2019 оттеглен
ГАЛЯ СТОЯНОВА ЖЕЛЯЗКОВА; Относно сключване на договор с изпълнител на обходния път на гр. Камено Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/05/2019 отговорено
АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ; Относно разширението на Южната дъга на Околовръстния път в участъка от жилищен квартал "Младост" до автомагистрала "Тракия" Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/05/2019 отговорено
ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВ ХРИСТОВ; Относно рехабилитация на път III-906 Варна - Оризаре - Каблешково - о.п. Слънчев бряг - Бургас ("Дюлински проход") Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/05/2019 оттеглен
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ; Относно предоставени финансови средства и материални активи от Министерство на отбраната Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 09/05/2019 отговорено
ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ; Относно статус на проекти на Електроенергийния системен оператор Теменужка Петкова, министър на енергетиката 09/05/2019 отговорено
КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ; Относно действията на Министерството на земеделието, храните и горите срещу отравянията на пчелни семейства и нерегламентираното използване на средства за растителна защита Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 08/05/2019 отговорено
КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА-ГАНЧЕВА; СТАНИСЛАВ ИВАНОВ СТОЯНОВ; СТАНИСЛАВА КРАСИМИРОВА СТОЯНОВА; Относно статистически данни за онкологични заболявания в обл. Велико Търново и страната Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 25/04/2019 отговорено
ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА; ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ; Относно подготовката за летния сезон в морските общини и осигуряването на адекватни мерки за сигурност за туристите, местното население и бизнеса Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 25/04/2019 отговорено
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ; Относно започнало опасно източване на яз."Жребчево" Нено Димов, Министър на околната среда и водите 25/04/2019 оттеглен
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ; Относно Национална програма "Мотивирани учители" Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 24/04/2019 отговорено
СЕРГЕЙ МАНУШОВ КИЧИКОВ; Относно рехабилитация на републикански път III-843 Велинград - Сърница - обл. Смолян от км 0+000 до км 47+855 Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 24/04/2019 отговорено
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ; Относно започнало опасно източване на яз."Жребчево" Нено Димов, Министър на околната среда и водите 22/04/2019 отговорено
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ; АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ; Относно Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020" за изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци Нено Димов, Министър на околната среда и водите 19/04/2019 отговорено
ЕЛХАН МЕХМЕДОВ КЪЛКОВ; ЕЛХАН МЕХМЕДОВ КЪЛКОВ; Относно изнесени консулски дни в района на гр. Памплона, Испания Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 18/04/2019 отговорено
ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА; Относно защита на правата на лицата, принадлежащи към Българското национално малцинство на територията на Украйна Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 16/04/2019 отговорено
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ; Относно спазване правото на телевизионно предаване на български език за новопризнатото българско национално малцинство в Албания Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 15/04/2019 отговорено
ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНУШЕВ; Относно отбелязване на 70-та годишнина от подписването на Северноатлантическия договор Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 15/04/2019 отговорено
ВАЛЕНТИН МИРЧОВ МИЛУШЕВ; Относно Европейското първенство по баскетбол на колички Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 12/04/2019 неотговорено
ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА; Относно парични помощи на децата на медалисти, чието право за получаване на пожизнени месечни премии по Закона за физическото възпитание и спорта е прекратено поради смърт Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 12/04/2019 отговорено
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ; Относно Програма BG04, "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" Теменужка Петкова, министър на енергетиката 10/04/2019 отговорено
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ; Относно програма DESIREE Gas Теменужка Петкова, министър на енергетиката 10/04/2019 отговорено
ЕВГЕНИЯ ДАНИЕЛОВА АНГЕЛОВА; Относно строителството на кръгово кръстовище на републиканския път I-5 Димитровград - Хасково, на разклона за завод "Язаки" Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 10/04/2019 отговорено
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ; Относно прием по подмярка 7.6 Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 10/04/2019 отговорено
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ; Относно прием по подмярка 7.2 Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 10/04/2019 отговорено
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА; Относно нивата на безработица на територията на обл. Благоевград и мерките за преодоляването й Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 09/04/2019 отговорено
ЕМИЛ СЕРАФИМОВ ТОНЧЕВ; Относно подобряване на лабораторните условия в Районните здравни инспекции Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 09/04/2019 отговорено
БОРИСЛАВ ИВАНОВ БОРИСОВ; Относно централизирана обществена поръчка за търговия на лекарствени продукти Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 09/04/2019 отговорено
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА; Относно преките чуждестранни инвестиции на територията на обл. Благоевград като цяло и за общините в частност Емил Караниколов, министър на икономиката 09/04/2019 отговорено
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ; Относно цените на промишления ток в страната Теменужка Петкова, министър на енергетиката 05/04/2019 оттеглен
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ; Относно мост на р. Дунав между Силистра и Кълъраш Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 05/04/2019 отговорено
КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ; Относно действията на Министерството на здравеопазването за спасяването на Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" гр. Враца и възможностите за оказване на регламентирана държавна помощ на лечебното заведение Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 05/04/2019 отговорено
ЕМИЛ СЕРАФИМОВ ТОНЧЕВ; Относно необходимостта от извършване на ремонтни дейности на сграден фонд и доставка на училищен автобус на Разложката професионална гимназия "Никола Стойчев" гр. Разлог Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 05/04/2019 отговорено
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ; Относно Националната агенция за оценяване и акредитация Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 03/04/2019 отговорено
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА; Относно мерки против некоректни туроператори Николина Ангелкова, министър на туризма 03/04/2019 отговорено
ДАНИЕЛА ДОБРЕВА ДИМИТРОВА; Относно екологичното състояние на защитени местности "Шабленско езеро" и "Дуранкулашко езеро" Нено Димов, Министър на околната среда и водите 03/04/2019 отговорено
ХРИСТО ГРУДЕВ ГРУДЕВ; Относно Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждането на Пречиствателна станция за отпадни води за гр. Асеновград, България Нено Димов, Министър на околната среда и водите 03/04/2019 отговорено
ХРИСТО ГРУДЕВ ГРУДЕВ; Относно проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води за град Асеновград, България Нено Димов, Министър на околната среда и водите 03/04/2019 оттеглен
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ; Относно потенциалното замърсяване на трансграничната р. Драговищица от дейността на мина в с. Карманица, Република Сърбия Нено Димов, Министър на околната среда и водите 03/04/2019 отговорено
ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА; Относно мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в гр. София Нено Димов, Министър на околната среда и водите 02/04/2019 отговорено
РАДОСЛАВА ПЛАМЕН ЧЕКАНСКА; Относно подобряване на инфраструктурата на училищата по изкуства и култура към Министерството на културата Боил Банов, Министър на културата 02/04/2019 отговорено
ЕМИЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА СТАНЕВА-МИЛКОВА; Относно финализиране на Националната стратегия за развитие на българската култура Боил Банов, Министър на културата 02/04/2019 отговорено
ЕМИЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА СТАНЕВА-МИЛКОВА; Относно насърчаването и развитието на библиотечния сектор Боил Банов, Министър на културата 02/04/2019 отговорено
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА АКСИЕВА; Относно мерки спрямо създаване на срок за изпълнение на рекултивационен план на кариери "Родопи - Север" и "Родопи - Юг" Теменужка Петкова, министър на енергетиката 01/04/2019 отговорено
ИГЛИКА ИВАНОВА ИВАНОВА-СЪБЕВА; Относно структура на сектор "Рибарство и контрол" - обл. Габрово, към отдел "Рибарство и контрол - Централен Дунав", към Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и необходимост от оптимизирането й Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 01/04/2019 отговорено
ИГЛИКА ИВАНОВА ИВАНОВА-СЪБЕВА; Относно значително намаляване на обема на водите на яз. "Александър Стамболийски" Нено Димов, Министър на околната среда и водите 01/04/2019 отговорено
ТАНЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА; ЕМИЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА СТАНЕВА-МИЛКОВА; Относно проект за превенция на детската престъпност Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 29/03/2019 отговорено
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ; Относно речната граница между България и Румъния Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 29/03/2019 отговорено
МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА; ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА; СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА; ВЕНКА КОНСТАНТИНОВА СТОЯНОВА; Относно анализ на причините за отпадането на децата от детска градина и училище Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 29/03/2019 отговорено
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ; Относно постигнати резултати за зимен сезон 2018 - 2019 и очаквания за летния сезон Николина Ангелкова, министър на туризма 29/03/2019 отговорено
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА АКСИЕВА; Относно мерки за запазване терен на парк като зелена площ в гр. Пловдив Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 29/03/2019 отговорено
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ; Относно прилагане на модела на обучение в Гимназията по компютърно програмиране и иновоции в гр. Бургас Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 28/03/2019 отговорено
КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ; Относно промяна на категоризацията на язовир "Дъбника", находящ се в близост до гр. Враца, от "Аквакултури" на "Любителски риболов", съгласно Наредба № 37/10.11.2008 г. за ползване на язовирите - държавна собственост, в рибностопанско отношение и правила за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите - държавна собственост по чл. 3, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 28/03/2019 отговорено
СЕРГЕЙ МАНУШОВ КИЧИКОВ; Относно рехабилитация на републикански път ІІІ-379 /Пещера - Батак/ с. Нова махала - м. Вълча поляна от км 0+000 до км 10+051 Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 28/03/2019 отговорено
КРАСИМИР МИТКОВ СЪБЕВ; Относно необходимост от ремонт и рехабилитация на участък от път III-8652, от гр. Неделино до връзката с път III-867 Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 27/03/2019 отговорено
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ; ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА; Относно нивото на нелегалната миграция и превантивните мерки за сигурност по българската граница Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 27/03/2019 отговорено
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ; Относно мерки, програми и проекти на Министерството на труда и социалната политика на територията на обл. Благоевград Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 22/03/2019 отговорено
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ; Относно финансиране на пътни участъци с държавни и европейски средства на територията на обл. Благоевград Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 22/03/2019 отговорено
СЛАВЧО СТОЕВ АТАНАСОВ; Относно недомислици в здравната система за младите лекари Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 22/03/2019 отговорено
ТАНЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА; Относно Наредбата за приобщаващо образование Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 21/03/2019 отговорено
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ; Относно рехабилитация на път І-6 София - Бургас - участък изхода на АМ "Тракия" към кв. "Ветрен" Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/03/2019 отговорено
ГЕОРГИ КОЛЕВ КОЛЕВ; Относно Национална програма "От социални помощи към осигуряване на заетост" Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 21/03/2019 отговорено
ДОРА СТОЯНОВА ХРИСТОВА; Относно проблем при заплащането на средства, разходвани по клинични пътеки от общинските болници Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 20/03/2019 отговорено
ГАЛЯ СТОЯНОВА ЖЕЛЯЗКОВА; Относно мерки, програми и проекти на Министерството на труда и социалната политика на територията на обл. Бургас Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 20/03/2019 отговорено
КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА; Относно намаляване на хранителните отпадъци Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 18/03/2019 отговорено
КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА; Относно разходвани средства от капитала на Българската банка за развитие Емил Караниколов, министър на икономиката 18/03/2019 отговорено
ИГЛИКА ИВАНОВА ИВАНОВА-СЪБЕВА; Относно програми за допълващи се дейности към кариерното ориентиране на учениците и изграждане на система за кариерно ориентиране на ученици в училищното образование Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 15/03/2019 отговорено
КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ; Относно липса на постоянен служител в пощенска станция с. Камено поле, общ. Роман Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 15/03/2019 отговорено
ПОЛИНА ЦВЕТОСЛАВОВА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА; Относно актуалните проблеми на българите в Украйна и предприетите действия от страна на Министерството на външните работи Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 15/03/2019 отговорено
НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ; Относно статистика за медицинските длъжности Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 14/03/2019 отговорено
НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ; Относно статистика относно заболеваемостта в България Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 14/03/2019 отговорено
НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ; Относно прилагане на Рамковата директива за морска стратегия Нено Димов, Министър на околната среда и водите 14/03/2019 отговорено
ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА; Относно инвестиции в пътна инфраструктура в обл. Смолян Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/03/2019 отговорено
ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА; Относно трайното укрепване и обезопасяване на свлачището на път II-86 в участъка Смолян - Средногорци при с. Тикале Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/03/2019 отговорено
ЕРДЖАН СЕБАЙТИН ЕБАТИН; Относно забраната на неместния вид Американска норка (Neovison Vison) и липсата на конкретни действия от страна на МОСВ по въпроса за зачестилите сигнали за забелязани екземпляри от вида Нено Димов, Министър на околната среда и водите 14/03/2019 отговорено
ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА; Относно реализирането на проекти по Проект "Енергийно обновяване на българските домове" в обл. Разград Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/03/2019 отговорено
ДАНИЕЛА ДОБРЕВА ДИМИТРОВА; Относно обновяване на базата на Спешната медицинска помощ на територията на обл. Добрич по Проекта за модернизация на спешната медицинска помощ Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 13/03/2019 отговорено
ИВАН НИКОЛОВ МИХОВСКИ; Относно изграждането на нов мост над р. Бели Осъм, гр. Троян, обл. Ловеч Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/03/2019 отговорено
ДАНИЕЛА ДОБРЕВА ДИМИТРОВА; Относно изпълнението на проект за реконструкция на пречиствателната станция в гр. Тервел Нено Димов, Министър на околната среда и водите 13/03/2019 отговорено
БОРИС ПЕТКОВ КЪРЧЕВ; МАНОИЛ МИНЧЕВ МАНЕВ; Относно проект за обходен път на гр. Казанлък след тунела под Шипка, осигуряващ връзка на републикански път I-5 с републикански път I-6 Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/03/2019 отговорено
ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНУШЕВ; ДАНИЕЛА ДОБРЕВА ДИМИТРОВА; Относно изпълнението на проект "Рехабилитация на водопровод Помпена станция Малина до водоем 300 м3 - Генерал Тошево" Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/03/2019 отговорено
АННА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно мерките, предприети от Министерството на правосъдието за противодействие на незаконната реч на омраза Цецка Цачева, Министър на правосъдието 13/03/2019 отговорено
МАРИЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА; Относно постигнати резултати по изпълнение на препоръките от доклада на Европейската комисия за напредъка на България по механизма за сътрудничество и оценка Цецка Цачева, Министър на правосъдието 13/03/2019 отговорено
РАДОСЛАВА ПЛАМЕН ЧЕКАНСКА; Относно изпълнение на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/03/2019 отговорено
ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА; Относно изработването и одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на Студентски град и дейността на Международната работна група за извършване на цялостен анализ на правния и градоустройствения статут на имотите в местност "Студентски град" Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/03/2019 отговорено
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА АКСИЕВА; Относно агресията в училищата Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 13/03/2019 отговорено