Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно въздействието на опасните количества серен диоксид (SO2) във въздуха върху здравето на българите
Дата 11/09/2019
Входящ номер 954-06-771
Адресат Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 20/09/2019
Дата на отговор Отговорено в зала на 20/09/2019
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор