Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно размера на доходите и възнагражденията на наетите и заетите лица по групи и категории, платения данък върху доходите на физическите лица (ДДФЛ), разпределените дивиденти, дохода по чл. 142 от ДОПК за 2018 г.
Дата 24/09/2019
Входящ номер 954-06-820
Адресат Владислав Горанов, Министър на финансите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 01/10/2019
Дата на отговор Писмен отговор на 01/10/2019
Дата на връчване на писмен отговор 04/10/2019
Текст на въпроса
Текст на отговор