Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно Заповед № РД-02-14-81/30.01.2018 г. на министъра на МРРБ, свързана с третирането на Регионални генерални планове на обособени територии на ВиК като отчетни обекти и указания дадени от Министерството на финансите в тази връзка
Дата 03/10/2019
Входящ номер 954-06-854
Адресат Владислав Горанов, Министър на финансите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 10/10/2019
Дата на отговор Писмен отговор на 10/10/2019
Дата на връчване на писмен отговор 01/11/2019
Текст на въпроса
Текст на отговор