Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно наложени финансови корекции по проект "Изграждане на ПСОВ с извън площадкови съоръжения и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа"
Дата 25/10/2019
Входящ номер 954-06-886
Адресат Нено Димов, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 01/11/2019
Дата на отговор Писмен отговор на 08/11/2019
Дата на връчване на писмен отговор 15/11/2019
Текст на въпроса
Текст на отговор