Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно депонирани твърди битови отпадъци от община Девня, област Варна
Дата 07/02/2020
Входящ номер 054-06-128
Адресат Емил Димитров, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор