Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно депонирани количества в Регионално депо - /Аксаково/ Варна след предварително третиране и оползотворяване на битови отпадъци
Дата 07/02/2020
Входящ номер 054-06-131
Адресат Емил Димитров, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 14/02/2020
Дата на отговор Писмен отговор на 20/02/2020
Дата на връчване на писмен отговор 21/02/2020
Текст на въпроса
Текст на отговор