Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно закриването и рекултивация на старите общински депа за битови отпадъци на територията на област Добрич
Дата 12/02/2020
Входящ номер 054-06-157
Адресат Емил Димитров, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 21/02/2020
Дата на отговор Отговорено в зала на 28/02/2020
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор