Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно кодифициране на уредбата в социалната сфера
Дата 14/02/2020
Входящ номер 054-06-169
Адресат Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус неотговорено
Планирана дата на отговор 31/03/2020
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор