Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно ефективността на разкритите временни звена за граничен здравен контрол
Дата 18/02/2020
Входящ номер 054-06-173
Адресат Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 25/02/2020
Дата на отговор Писмен отговор на 26/02/2020
Дата на връчване на писмен отговор 28/02/2020
Текст на въпроса
Текст на отговор