Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно актуализиране на Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата и Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях
Дата 19/02/2020
Входящ номер 054-06-179
Адресат Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 17/03/2020
Дата на отговор Писмен отговор на 17/03/2020
Дата на връчване на писмен отговор 27/03/2020
Текст на въпроса
Текст на отговор