Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно екологосъобразното обезвреждане на излезлите от употреба пестициди с изтекъл срок на годност от склада в с. Звиница, община Кърджали и в страната като цяло
Дата 06/03/2020
Входящ номер 054-06-263
Адресат Емил Димитров, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 13/03/2020
Дата на отговор Писмен отговор на 20/03/2020
Дата на връчване на писмен отговор 27/03/2020
Текст на въпроса
Текст на отговор