Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно отложеното влизане в сила на Закона за социалните услуги
Дата 06/03/2020
Входящ номер 054-06-267
Адресат Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор