Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно подготвeността на Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково АД да реагира при кризисна ситуация
Дата 13/03/2020
Входящ номер 054-06-289
Адресат Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус неотговорено
Планирана дата на отговор 20/03/2020
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор