Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно ТП "Държавно горско стопанство Първомай"
Дата 20/03/2020
Входящ номер 054-06-318
Адресат Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус неотговорено
Планирана дата на отговор 27/03/2020
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор