Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно политиката на Министерство на труда и социалната политика по изпълнение на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд в лечебните заведения и контрола върху дейността на службите по трудова медиицина, във връзка с извънредното положение обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г
Дата 28/04/2020
Входящ номер 054-06-460
Адресат Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 05/05/2020
Отговорът е отложен за 12/05/2020
Дата на отговор Писмен отговор на 11/05/2020
Дата на връчване на писмен отговор 11/05/2020
Текст на въпроса
Текст на отговор