Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно проектната готовност за изграждане на ново пътно съоръжение - мост над р. Марица по републикански път III-667 Плодовитово - Първомай - Асеновград, поради лошото конструктивно състояние на съществуващото и силно ограничената му товароносимост
Дата 22/05/2020
Входящ номер 054-06-552
Адресат Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора устен
Статус неотговорено
Планирана дата на отговор 29/05/2020
Отговорът е отложен за 05/06/2020
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор