Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно отдадено под аренда пасище в землището на с. Царевци, община Аврен, област Варна
Дата 12/01/2011
Входящ номер 154-06-10
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 19/01/2011
Дата на отговор Писмен отговор на 24/01/2011
Дата на връчване на писмен отговор 28/01/2011
Текст на въпроса
Текст на отговор