Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно размера на внесените и неразпределени в законовия срок от Национална агенция за приходите (НАП) средства за допълнително задължително пенсионно осигуряване
Дата 27/01/2011
Входящ номер 154-06-57
Адресат Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 04/02/2011
Дата на отговор Писмен отговор на 14/02/2011
Дата на връчване на писмен отговор 18/02/2011
Текст на въпроса
Текст на отговор