Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно дейността на служители на Агенцията за социално подпомагане - гр.Русе
Дата 09/03/2011
Входящ номер 154-06-167
Адресат Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор