Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно изискванията по Компонент 2, чрез процедура за директно предоставяне BG161РО001/4.1-05/2011 от приоритетна ос 4 "Местно развитие и сътрудничество" на Опиративна програма Регионално развитие
Дата 16/03/2011
Входящ номер 154-06-190
Адресат Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 24/03/2011
Дата на отговор Писмен отговор на 22/03/2011
Дата на връчване на писмен отговор 25/03/2011
Текст на въпроса
Текст на отговор