Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно материалната обезпеченост на системата за спешна медицинска помощ
Дата 18/03/2011
Входящ номер 154-06-197
Адресат Стефан Константинов, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор