Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно напредъка по изпълнение на приоритетни оси ПО З - подобряване на качеството на образованието, и ПО 4 - подобряване на достъпа до образование, по Оперативна програма "Човешки ресурси"
Дата 19/03/2011
Входящ номер 154-06-218
Адресат Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 25/03/2011
Дата на отговор Отговорено в зала на 25/03/2011
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор