Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно резултата, до настоящия момент, от проверката, извършена от няколко министерства на усвоени финансови средства по линия на Десегрегационната програма на Ромски Образователен Фонд - Будапеща
Дата 21/04/2011
Входящ номер 154-06-375
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 13/05/2011
Дата на отговор Отговорено в зала на 13/05/2011
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор