Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно възпрепятстване на концесионер да реализира предоставените му права и договорни задължения по концесионен договор за минерални води от Маламволанжския хоризонт на територията на кк "Албена"
Дата 30/06/2011
Входящ номер 154-06-591
Адресат Нона Караджова, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 08/07/2011
Дата на отговор Писмен отговор на 18/07/2011
Дата на връчване на писмен отговор 22/07/2011
Текст на въпроса
Текст на отговор