Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно опазване на вододайните зони на селата Хаджидимитрово, Безмер, Дражево, Кабиле, Завой, Веселиново и гр.Ямбол
Дата 01/07/2011
Входящ номер 154-06-594
Адресат Нона Караджова, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 08/07/2011
Дата на отговор Писмен отговор на 09/07/2011
Дата на връчване на писмен отговор 15/07/2011
Текст на въпроса
Текст на отговор