Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно класиране и одобряване на проекти по ПУДООС
Дата 20/07/2011
Входящ номер 154-06-687
Адресат Нона Караджова, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 27/07/2011
Дата на отговор Писмен отговор на 28/07/2011
Дата на връчване на писмен отговор 29/07/2011
Текст на въпроса
Текст на отговор