Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно нарушаване на условията на договор с клиенти от страна на мобилен оператор
Дата 21/07/2011
Входящ номер 154-06-690
Адресат Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 02/09/2011
Дата на отговор Писмен отговор на 29/08/2011
Дата на връчване на писмен отговор 02/09/2011
Текст на въпроса
Текст на отговор