Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно позицията на Министерството на образованието, младежта и науката по българо-германски проект за двустранно научно-техническо сътрудничество сключен между Института по органична химия с център по фитохимия при БАН и Институт по технически биокатализ към Техническия университет в гр. Хамбург
Дата 27/07/2011
Входящ номер 154-06-698
Адресат Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 02/09/2011
Дата на отговор Писмен отговор на 09/09/2011
Дата на връчване на писмен отговор 09/09/2011
Текст на въпроса
Текст на отговор