Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно разходване на средства от МОСВ за реализация на Годишен план за 2012 г.за изпълнение на Национална програма за защита при бедствия 2009-2013 г., приет от МС
Дата 23/11/2011
Входящ номер 154-06-900
Адресат Нона Караджова, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор