Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно необосновано и нецелесъобразно унищожаване на напоителна инфраструктура в района на Кюстендил
Дата 29/11/2011
Входящ номер 154-06-910
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор