Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно обявен конкурс по Закона за обществените поръчки за изпълнение на проект по Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата 11/04/2012
Входящ номер 254-06-508
Адресат Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 27/04/2012
Дата на отговор Отговорено в зала на 04/05/2012
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор