Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно задължения към фирми
Дата 06/06/2012
Входящ номер 254-06-663
Адресат Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 13/06/2012
Дата на отговор Писмен отговор на 12/06/2012
Дата на връчване на писмен отговор 15/06/2012
Текст на въпроса
Текст на отговор