Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно наложени санкции от Министерство на земеделието и храните на сдружение с нестопанска цел "Керменски животновъди"
Дата 02/07/2012
Входящ номер 254-06-768
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 10/07/2012
Дата на отговор Писмен отговор на 19/07/2012
Дата на връчване на писмен отговор 20/07/2012
Текст на въпроса
Текст на отговор