Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно изпълнението на някои от предвидените мерки за заетост в програмата на Правителството за периода 2009 - 2013 г. - провеждане на активна политика на пазара на труда с цел запазване и разкриване на работни места
Дата 03/07/2012
Входящ номер 254-06-776
Адресат Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор