Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно нарушения при издаване на разрешения за ползване на съоръжения за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници
Дата 09/07/2012
Входящ номер 254-06-806
Адресат Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 13/07/2012
Дата на отговор Отговорено в зала на 12/10/2012
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор