Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно необходимостта от преразглеждане на чл. 4 от Наредба № 4 на Министъра на финансите от 8 август 2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра
Дата 25/07/2012
Входящ номер 254-06-884
Адресат Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 03/09/2012
Дата на отговор Писмен отговор на 03/09/2012
Дата на връчване на писмен отговор 14/09/2012
Текст на въпроса
Текст на отговор