Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно проекта на Закон за закрила на детето
Дата 04/09/2012
Входящ номер 254-06-923
Адресат Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 13/09/2012
Дата на отговор Писмен отговор на 13/09/2012
Дата на връчване на писмен отговор 14/09/2012
Текст на въпроса
Текст на отговор