Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно финансовите отчети и доклади на управителя на "ВиК - Добрич" ЕООД за 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г. и първото полугодие на 2012 г
Дата 17/09/2012
Входящ номер 254-06-980
Адресат Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор