Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно опрощаване на данъчните задължения на Главното мюфтийство
Дата 09/01/2013
Входящ номер 354-06-8
Адресат Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 11/01/2013
Дата на отговор Отговорено в зала на 18/01/2013
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор