Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно лечение на болни с диагноза - фамилна амилоидна полиневропатия
Дата 16/01/2013
Входящ номер 354-06-33
Адресат Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 18/01/2013
Дата на отговор Отговорено в зала на 01/02/2013
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор