Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно изплащане на детски надбавки на бащата, когато с влязло в сила съдебно решение му е присъдено попечителство над децата
Дата 23/01/2013
Входящ номер 354-06-79
Адресат Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 30/01/2013
Дата на отговор Писмен отговор на 30/01/2013
Дата на връчване на писмен отговор 01/02/2013
Текст на въпроса
Текст на отговор